FAALİYET ALANLARIMIZ

 • MADEN DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
 • MADEN SAHA ETÜDÜ
 • SAHA ARAŞTIRMALARI VE MÜRACAAT İŞLEMLERİ
 • ÖN ARAMA FAALİYET RAPORU
 • GENEL ARAMA FAALİYET RAPORU
 • DETAY ARAMA FAALİYET RAPORU
 • MADEN İŞLETME PROJELERİ
 • MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ
 • TEKNİK NEZARET HİZMETLERİ
 • MADEN SAHALARI DEVİR İŞLEMLERİ
 • HALİ HAZIR HARİTA ALIM HİZMETLERİ
 • İMALAT HARİTALARI HAZIRLAMA HİZMETLERİ
 • JEOLOJİK HARİTA HAZIRLAMA
 • PATLAYICI MADDE KAPASİTE RAPORU
 • ORMAN İZNİ ALIM HİZMETLERİ
 • GSM RUHSATI ALIM HİZMETLERİ
 • ÇED RAPORU HAZIRLAMA HİZMETLERİ
 • ÇEVRE İZNİ/LİSANSI ALIM HİZMETLERİ
 • ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ