LİSANSLAR

  1. Çevre lisansı ( yeterlilik belgesi )
  2. Çevre danışmanlık lisansı ( çevre izinleri yeterlilik belgesi )
  3. Gürültü ölçme sertifikaları
  4. Büro tescil belgeleri