FAALIYET ALANLARIMIZ

 • YTK HİZMETLERİ
 • İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ
 • MADEN DANISMANLIK HIZMETLERI
 • MADEN SAHA ETÜDÜ
 • SAHA ARASTIRMALARI VE MÜRACAAT ISLEMLERI
 • ÖN ARAMA FAALIYET RAPORU
 • GENEL ARAMA FAALIYET RAPORU
 • DETAY ARAMA FAALIYET RAPORU
 • MADEN ISLETME PROJELERI
 • MÜHENDISLIK HIZMETLERI
 • HALI HAZIR HARITA ALIM HIZMETLERI
 • IMALAT HARITALARI HAZIRLAMA HIZMETLERI
 • JEOLOJIK HARITA HAZIRLAMA
 • PATLAYICI MADDE KAPASITE RAPORU
 • ORMAN IZNI ALIM HIZMETLERI
 • GSM RUHSATI ALIM HIZMETLERI
 • ÇED RAPORU HAZIRLAMA HIZMETLERI
 • ÇEVRE IZNI/LISANSI ALIM HIZMETLERI
 • ÇEVRE DANISMANLIK HIZMETLERI